לשיחה עם נציג
הכנס מספר טלפון ונציגנו יחזור אליך טלפונית בהקדם
אנא הזן מספר חוקי
יש לבחור שירות
תודה על פנייתך!

השכרת רכב בארץ- תנאי השכרה כלליים

תנאי השכרה כלליים 

 • כרטיס אשראי: בעת קבלת הרכב השכור בסניף, על הנהג הראשי להצטייד ולהציג בעת קבלת הרכב כרטיס אשראי הנושא את שמו ולהצטייד בקוד הסודי שלו עם מסגרת אשראי מתאימה, הנדרשת לכיסוי העלויות הנגזרות מהשכרת הרכב, לרבות כיסויים נגד נזק כתוצאה מתאונה או גניבה והשתתפות עצמית. למען הסר ספק יובהר כי מלוא האחריות לקיומה של מסגרת כאמור מוטלת על הלקוח.
 • רישיון נהיגה: על השוכר להיות בעל רישיון נהיגה 12 חודשים לפחות. יש להציג את הרישיון המקורי בעת קבלת הרכב.
 • גיל מינימום חלוקת קבוצות רכב על פי גיל: 

o קבוצה A,B,C,K - כל לקוח בעל רשיון נהיגה לפחות 12 חודשים. 

o קבוצות D,D1,N – גיל +23.

o קבוצות E,E1,P,F,I,J,M,L,S,Q – גיל +25.

o קבוצות G,G1,H- גיל +.28

 • לקוחות עד גיל 23 (כולל) חייב בתוספת תשלום עבור נהג צעיר.
 • השימוש ברכב השכור ייעשה אך ורק ע"י השוכר שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות. כל נהג נוסף, שהשוכר מבקש להוסיפו להסכם השכירות ולאפשר לו לעשות שימוש ברכב השכור, יציג מראש רישיון נהיגה בתוקף בסניף ההשכרה ויעמוד בתנאים המפורטים בחוזה ההשכרה.
 • יום השכרה הינו בן 24 שעות (או חלק מהן) משעת קבלת הרכב בפועל. כל מקרה של איחור עד שעה מעבר למועד ההחזרה, לא יחייב את שוכר הרכב בתשלום נוסף. כל מקרה של החזרת הרכב באיחור למעלה משעה, יגרור תוספת תשלום בגובה יום השכרה נוסף בתוספת כיסויים ותוספות אופציונאליות. 
 • הזמנתך אושרה לקבוצת רכב בלבד ולא לרכב מדגם מסוים. 
 • הגבלת קילומטרים: בהתאם למצויין בתנאי ההצעה/הזמנה.  חריגה במכסת הק"מ תגרור חיוב נוסף. פרטים בעת קבלת הרכב השכור.
 • לכל רכיבי ההשכרה יתווסף מע"מ כדין. המע"מ אינו חל על תייר בעל דרכון זר הנכנס לישראל תחת ויזה מסוג B2, B3 או B4 בלבד. המע"מ חל בכל מקרה אחר, לרבות על תושבי חוץ בעלי אזרחות ישראלית. 
 • השכרות חד כיווניות לאילת או ממנה - מינימום שלושה ימי חיוב בגין השכרה.
 • חל איסור לצאת עם הרכב את גבולות המדינה או להיכנס לתחומי הרשות הפלסטינית.
 • הזמנות בשדה התעופה בן גוריון - איסוף הרכב מטרמינל 3.   החזרת הרכב בטרמינל 1 -יש לעקוב אחר ההנחיות של  "החזרת רכב שכור"  Waze TO Avis Car Rental Return ✈ T1: https://waze.com/ul/hsv8vfpp5u  
 • מדיניות ביטולים השכרת רכב בארץ:                                                                                                                  ניתן להודיע ל-AVIS על ביטול הזמנה באחת הדרכים הבאות ("הודעת ביטול"): (א) בדוא"ל לכתובת: [email protected]; (ב) בעל פה, באחד מסניפי AVIS הפזורים בארץ או בטלפון למוקד ההזמנות של AVIS  במספר 2722* בין השעות ימי חול 8:00-17:00, ימי שישי 8:00-13:00; (ג) במשלוח דואר רשום לכתובת: המסגר 10, לוד מיקוד 7129807 (ממוען לידי AVIS); (ד) בקישור המופיע בעמוד הראשי באתר. 

ניתן לבטל את ההזמנה, ללא גביית דמי ביטול, עד 48 שעות לפני המועד הקבוע בהזמנה כמועד לקיחת הרכב. מסרת הודעת ביטול במסגרת 48 השעות לפני המועד הקבוע בהזמנה כמועד לקיחת הרכב, נהיה רשאים לחייבך בדמי ביטול עסקה בסך 200 ש״ח כולל מע״מ. לא מסרת הודעת ביטול כלל ולא הגעת לקחת את הרכב השכור במועד הקבוע בהזמנה כמועד לקיחת הרכב, נהיה רשאים לחייבך בדמי אי-הגעה, בהתאם לסוג הרכב שהוזמן בסכום כמפורט להלן:

200 ₪ לקבוצות רכב A,K,B,C ;

300 ₪ לקבוצות רכב D,E,D1, E1, N;

400 ₪ לקבוצות רכב F,G,G1,I,I1 ;

600 ₪ לקבוצות רכב H,U,T,J,J1, S,Q,L,M;

תוספות שונות 

 • דלק: אנו ממליצים להחזיר את הרכב עם מיכל דלק מלא. במידה שמיכל הדלק יוחזר ריק או מלא באופן חלקי, תחול תוספת בגין דמי תדלוק בשיעור של כ- 30% מעל למחיר רשמי של תחנת דלק (לא בתדלוק עצמי) וזאת בנוסף לעלות התדלוק. יש להקפיד ולברר מראש את סוג הדלק הנדרש בהתאם להוראות היצרן. מילוי דלק שלא על פי הוראות היצרן, יגרור חיוב בהוצאות הנזק שיגרמו עקב כך. 
 • Delivery/Collection: קיימת אפשרות של איסוף/מסירת הרכב בבית הלקוח, בתוספת תשלום בהתאם ליעד. לבירור פרטים ולתיאום איסוף /מסירה של הרכב, יש ליצור קשר מראש עם סניף ההשכרה הרלוונטי. 
 • ההשתתפות העצמית בנזק תגבה בכל מקרה של תאונה/נזק/גניבה לרכב Avis ו/או לרכב צד ג’. גובה ההשתתפות בנזק משתנה בהתאם לקבוצת הרכב השכור ונקוב בחוזה ההשכרה. במקרה בו הנזק שנגרם לרכב Avis נמוך מסכום השתתפות בנזק הנקוב בחוזה - גובה החיוב ייקבע על פי הערכת נזק לפי שיקול דעתה הבלעדי של Avis. יודגש כי במקרה של תאונה בה מעורב צד ג’, השוכר יחויב בהשתתפות בנזק בסכום המלא הנקוב בחוזה ההשכרה ללא קשר לעלות הנזק שנגרם לרכב Avis . לא יחול פטור מתשלום נזק למרכב תחתון וצמיגים וכן לא יחול פטור מתשלום נזק או ערך הרכב במקרה של גניבה או תאונה שאירעו עקב הפרת חוזה ההשכרה ובמקרים אלה, השוכר יחויב במלוא הנזק. 
 • כיסא תינוק: תוספת של 32.8 ₪ כולל מע"מ ליום. 
 • נהג נוסף: תוספת של 16.4 ₪ כולל מע"מ ליום. 
 • נהג צעיר: תוספת של 35.1 ₪ כולל מע"מ ליום.
 • קבלת הרכב או החזרתו בנמל התעופה בן גוריון: תוספת 163.8 ₪ כולל מע"מ להשכרה. 
 • החזר גרירות - אוויס מציעה ללקוחותיה שירות חדש - אנו נדאג לעדכן אתכם אם רכבכם עומד להיגרר ממקום חניה אסור. במקרה של אי מתן התראה מקדימה המונעת את הגרירה עצמה, תוחזר לכם עלות הגרירה, עד לסכום מקסימלי של 500 ₪ לגרירה (האחריות לתשלום הקנס העירוני תחול על הלקוח). ההחזר יעשה בכפוף להמצאת אסמכתאות. עלות שירות זה הינה בתוספת תשלום של 47 ₪ כולל מע"מ לתקופת השכירות עד למקסימום של שלושים ימים. בהשכרה מתמשכת מעל 30 יום, נבקש אישורך לחידוש המנוי בכל חידוש חוזה. 
 • בגין הסבת דו"חות חניה ו/או עבירות תנועה, יחויב שוכר הרכב בדמי טיפול בסך 117 ₪ כולל מע"מ לכל הסבה ע"ש שוכר הרכב וזאת מבלי לגרוע מחובת שוכר הרכב לשאת בעצמו בעלות כל הקנסות ו/או הדו"חות שיינתנו על ידי כל רשות מוסמכת. 
 • בגין שימוש בכביש אגרה, יחויב שוכר הרכב בדמי טיפול בסך של 59 ₪ כולל מע"מ וזאת בנוסף לחיוב עבור השימוש בכביש האגרה. יובהר, כי בתנאים מסוימים שוכר הרכב יכול להתקשר במנוי עצמאי ישירות מול מפעילת כביש האגרה (להלן: "מנוי עצמאי"), ואין באמור לעיל משום המלצה. התקשרות במנוי עצמאי וכל תשלום הקשור והנובע ממנה, וכן ביטול המנוי העצמאי, יהיו באחריותו הבלעדית של השוכר ועל חשבונו בלבד. המשכירה ו/או מי מטעמה לא תישא בשום תשלום, לרבות תשלום קנס וכיוצ"ב הנובעים ו/או הקשורים בנסיעת השוכר בכביש אגרה ו/או במנוי העצמאי. השוכר מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי המשכירה ו/או מי מטעמה בקשר עם המנוי העצמאי, לרבות בגין אי ביטול המנוי העצמאי וכל חיוב שיוטל עליו, אם יוטל עליו, בקשר עם נסיעות שנעשו ברכב ששכר לאחר תקופת השכירות במקרה של אי ביטול המנוי העצמאי על ידי השוכר.
 • חל איסור לעשן ברכב. שוכר אשר יעשן ברכב יחוייב בקנס בסך 585 ₪ כולל מע"מ.
 • מחיר התוספות האמורות כולל מע"מ ויקבע בהתאם למשך תקופת השכירות בפועל. 

ביאור מושגים 

 • כיסוי CDW: כיסוי לנזקי הרכב השכור ולרכב צד ג'. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק. 
 • כיסוי Super CDW: כיסוי המבטל השתתפות עצמית במקרה של תאונה/נזק. עלות הכיסוי בהתאם לקבוצת הרכב. 
 • כיסוי TP: כיסוי נגד גניבת הרכב השכור. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של גניבה. 
 • Super TP: כיסוי המבטל השתתפות עצמית במקרה של גניבה. עלות הכיסוי בהתאם לקבוצת הרכב. 
 • כיסוי LI: כיסוי כנגד נזקי צד ג', תקף אך ורק ללקוח המסתמך על הכיסוי הביטוחי המוצע על ידי חברת האשראי שלו. על כל לקוח לוודא עם חברת האשראי שלו שהכרטיס שברשותו אכן מעניק את הכיסוי הביטוחי המבוקש ולוודא את תנאיו. יש להצטייד במכתב מחברת האשראי המאשר את הכיסוי הביטוחי. 
 • כיסוי PAI: כיסוי עבור תאונות אישיות. 
 • כל הכיסויים האמורים יחולו בכפוף להוראות הסכם השכירות. 

בהשכרת רכב ב- Avis את/ה זוכה בנקודות/מיילים בחשבון הנוסע המתמיד שלך!