מסמך זה מפרט את המסגרת הכללית של שובר השכרת הרכב הנרכש באמצעות Avis בישראל. התנאים השונים המפורטים בו הנם "תנאים כלליים" לכל שובר השכרת רכב הנרכש באמצעות Avis מצורף מסמך תנאי השכרה ספציפי הנכון למדינה בה נשכר הרכב, ובו מפורטות המגבלות, העלויות והדגשים השונים הרלוונטים לשובר ההשכרה. לתשומת לבכם:

 • התנאים הכלליים המופיעים במסמך זה תקפים לשובר השכרת רכב הנרכש דרך אתר האינטרנט של Avis בישראל, www.avis.co.il.
 • המידע המופיע באתר עשוי להשתנות בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 • תנאי השוברים המופקים באמצעות אתר האינטרנט של Avis בישראל הם בלעדיים ל- Avis ישראל, וגובשו במיוחד לתייר הישראלי הרוכש את השובר מראש. אין Avis ישראל אחראית לכל מידע אחר שיימסר לכם בחו"ל.
 • בכל מקרה של סתירה בין הוראות התנאים הכלליים להוראות תנאי ההשכרה בשובר הנרכש תחולנה הוראות השובר הנרכש.

תנאים כלליים

 • יש לבצע הזמנה לפחות 24 שעות לפני מועד לקיחת הרכב . לגבי כלי רכב מיוחדים, מומלץ להזמין כשבוע מראש, לצורך קבלת אישור בדבר אפשרות ביצוע ההשכרה. יש להקפיד ולמסור שעת הגעה מדויקת. הרכב יישמר לכם עד שעתיים משעת ההגעה המשוערת.
 • אוויס ישראל יכולה לאשר אך ורק הזמנה לקבוצת רכב ולא לרכב מסוג מסוים. כל קבוצת רכב מכילה מספר סוגי כלי רכב הניתנים לשינוי מעת לעת. אוויס שומרת על זכותה להשכיר ללקוח כל רכב המוגדר על ידה כשווה ערך לקבוצה המוזמנת.
 • לנוחיותכם, לצד סוגי רכב מסוימים מופיעים הקיצורים הבאים:
  A- רכב אוטומטי
  AC- רכב ממוזג
  SW- רכב סטיישן
 • יום ההשכרה מוגדר כ- 24 שעות (או חלק מהן) מרגע קבלת הרכב השכור. במידה והרכב השכור יוחזר באיחור – תיגבה תוספת כספית בשווי יום השכרה נוסף + ביטוחים.
 • יש להחזיר את הרכב השכור במסגרת שעות העבודה של סניף ההשכרה, שכן חוזה ההשכרה ייסגר אך ורק במהלך שעות העבודה של הסניף. אנו ממליצים כי חוזה ההשכרה ייסגר בנוכחותכם (ולא בנוכחות גורם אחר מטעמכם). אנא ודאו כי קיבלתם לידיכם העתק מחוזה ההשכרה הסופי.
 • גיל המינימום להשכרת רכב משתנה ממדינה למדינה ויש לבררו בעת ביצוע ההזמנה. גיל המינימום מצוין בתנאי ההשכרה המצורפים לשובר ההשכרה שרכשתם.
 • על השוכר להיות בעל רשיון נהיגה של מינימום שנה/שנתיים (תלוי במדינת ההשכרה). הותק המינימאלי לנהיגה מצוין בתנאי ההשכרה המצורפים לשובר ההשכרה שרכשתם.
 • אנו ממליצים להצטייד ברשיון נהיגה בינלאומי וישראלי גם יחד, גם במדינות בהן הרישיון הישראלי מוכר על פי חוק.
 • על אף שרכשתם שובר השכרה ששולם מראש, עליכם להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי שאינו אלקטרוני, וזאת כחלק מנוהל קבלת הרכב השכור בסניפי Avis בחו"ל.
 • בארה"ב ובצרפת חובה על נהג נוסף להצטייד אף הוא בכרטיס אשראי בינלאומי.
 • לתשומת לבכם – כניסה של רכב שכור למספר מדינות באירופה אינה מותרת, אנא ודאו מראש כי היעדים בהם תבקרו מותרים לכניסה עם רכב שכור. מידע זה זמין במרכז ההזמנות של Avis.
 • הנוהגים בכלי רכב הנכנסים לאוסטריה ושוויץ ממדינה אחרת נדרשים על פי חוק לרכוש מדבקה צהובה מיוחדת. במידה ולא יעשו כן, יהיו נהגים אלה חשופים לקנס כספי בגין נסיעה באוטוסטרדה.
 • השכרת רכב חד כיוונית (המתחילה ביעד אחד ומסתיימת ביעד אחר) – יש לבדוק במרכז ההזמנות של Avis מהן המגבלות ותוספת העלות ביעדים ובקבוצות הרכב המבוקשות על ידכם. שימו לב! החזרת הרכב השכור במדינה השונה מהמדינה בה נלקח הרכב עשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום. במקרה כזה ייגבה התשלום בסניף החזרת הרכב בחו"ל. יש לוודא נושא זה מראש במרכז ההזמנות של Avis בישראל.
 • שינויים ועדכונים בשובר ההשכרה – מחירי ההשכרה בעת הפקת השובר הם התקפים. במידה ותבקשו לערוך שינויים בשובר (קבוצת רכב, משך השכרה, יעדים וכיו"ב), ככל שהתשלום לא
 • יבוצע ביום ההזמנה, יחול המחירון התקף ביום הפקת השובר העדכני בפועל.
 • חובת הדיווח למשטרה המקומית במקרה שנגרם נזק לרכב השכור - לתשומת לבך, מדינות מסוימות (כמפורט בתנאי ההשכרה להלן), מחייבות מסירת דיווח למשטרה המקומית, בכל מקרה של נזק לרכב השכור (גם אם לא מעורב צד ג'). אי מסירת דיווח כאמור, תגרור חיוב במלוא הנזק ולא יחול כל פטור או כיסוי נזק.
בחזרה למעלה

שובר ההשכרה

 • שובר ההשכרה באירופה כולל: קילומטראז' ללא הגבלה, כיסוי למקרה של תאונה וגניבה (CDW / TP), הכולל השתתפות עצמית ומע"מ מקומי. בארה"ב - ראה סעיף "ארה"ב – כיסוי ביטוחי".
 • תוספות אחרות כגון: נהג נוסף, נהג צעיר, מס נמל, מס רישוי, דמי החזר בין המדינות השונות או בתוך אותה מדינה, כסא תינוק, גגון לרכב ועוד - ישולמו בחו"ל. על כל התשלומים הנוספים המפורטים לעיל, יחול מע"מ מקומי.
 • הנתונים המופיעים על גבי השובר הנם קבועים ואינם נתונים לשינוי בחו"ל. במידה ויעשה שינוי כלשהו בשובר - השובר יתבטל והלקוח יחוייב לפי התנאים והמחירים ביום הפקת השובר העדכני.
 • השובר תקף אך ורק לתחנת ההשכרה, לתאריך ולשעת לקיחת הרכב אשר צויינו מראש בארץ על גביו
 • דמי ביטול : ביטול עסקה - בהתאם להוראות סעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, הנך רשאי לבטל את עסקת שכירות הרכב כמפורט בשובר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד הנפקת השובר אך לא פחות משני ימי עסקים, שאינם ימי מנוחה בישראל, לפני המועד הקבוע בשובר כמועד לקיחת הרכב. במקרה כזה, נהיה רשאים לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום השובר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. את הודעת הביטול יש למסור טלפונית/באמצעות המייל לגורם ממנו בוצעה ההזמנה.
  • בוצע הביטול שלא במסגרת המועדים הנ"ל נהיה רשאים לחייבך בדמי ביטול בסך עלות השובר במלואו או 200 ₪ כולל מע"מ לפי הנמוך מבניהם.
  • דמי אי הגעה - על אף האמור לעיל, במידה ולא תגיע לקחת הרכב השכור בסניף ההשכרה בחו"ל במועד שנקבע בשובר, וזאת מבלי למסור הודעת ביטול של עסקת השכירות לפחות 48 שעות לפני מועד תחילתה (כלומר המועד שנקבע ללקיחת הרכב), תחויב בדמי אי הגעה - "no show fee" בסך עלות השובר במלואו או 350 ₪ כולל מע"מ לפי הנמוך מבניהם.
  • מבצע !!! למשלמים עד 31.12.21 - ביטול העסקה ללא דמי ביטול ובתנאי שתודיע/י על ביטול לפחות *24 שעות מראש לפני המועד הקבוע בשובר כמועד לקיחת הרכב.
 • היה ומועד הודעת הביטול הינו פחות מ - *24 שעות לפני מועד תחילת ההשכרה תחויב בדמי אי הגעה – no show fee"" כמפורט בסעיף דמי אי הגעה לעיל.
 • *במדינות סקנדינביה,איסלנד,פינלנד ואיחוד האמירויות  - 72 שעות
 • החזר כספי בגין אי ניצול מלא של השובר יינתן בהתאם לתנאים הבאים: באירופה (למעט שוודיה)– יינתן החזר בגין ניצול חלקי של השובר על למעלה מ- 4 ימים לא מנוצלים, אך ורק במידה ונוצלו לפחות 3 ימים. ההחזר יבוצע אך ורק בארץ, על פי חישוב תעריף ימי השכירות בפועל. בשוודיה, דרום אפריקה ,ארה"ב וקנדה אין החזר בגין ניצול חלקי של השובר.

 • במקרה של אובדן/גניבת שובר ההשכרה, יונפק שובר חליפי כנגד חתימתכם על התחייבות לתשלום השובר שאבד - עד שנה מיום הנפקתו.
בחזרה למעלה

דלק

 • אנו ממליצים להחזיר את הרכב עם מיכל דלק מלא. במידה ומיכל הדלק יוחזר ריק או מלא באופן חלקי, יחול חיוב בדמי התדלוק בתוספת דמי טיפול של תחנת ההשכרה.
 • יש להקפיד ולברר מראש את סוג הדלק הנדרש (דיזל, נטול עופרת וכו'). מילוי דלק שלא על פי הסוג הנדרש עלול לגרום לנזק לרכב השכור. במידה ויגרם לרכב השכור נזק בגין תדלוק בסוג דלק שאינו מתאים – השוכר יחויב בגין הנזק שייגרם לרכב עקב כך.
בחזרה למעלה

אירופה - כיסוי ביטוחי

 • CDW - כיסוי לנזקי הרכב השכור ולרכב צד ג'. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק.
 • Super CDW- כיסוי המפחית או מבטל השתתפות עצמית במקרה של תאונה או נזק (משתנה ממדינה למדינה).
 • TP- כיסוי נגד גניבת הרכב השכור. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של גניבה.
 • Super TP - כיסוי המפחית או מבטל השתתפות עצמית במקרה של גניבה (משתנה ממדינה למדינה).
 • בחו"ל יוצעו לכם כיסויים נוספים שאינם כלולים בתנאי השובר אותו רכשתם. אנא הקפידו לחתום על אישור לקבלתם רק לאחר שווידאתם כי הנכם מעוניינים בכיסוי הנוסף וכי הפרטים נרשמו לשביעות רצונכם. זכרו, חתימתכם על גבי החוזה מחייבת. בכל מקרה הכיסויים אינם מכסים נזק למרכב תחתון ולצמיגים.
 • יש לוודא בעת ההזמנה כי לא חלות הגבלות לגבי מסלול הנסיעה כגון: כניסה לארצות מזרח אירופה, מעבר על גבי מעבורות, כניסה לאיטליה, מגבלות גיל וכו'.
בחזרה למעלה

ארה"ב - כיסוי ביטוחי

סעיף זה מגדיר את סוגי הכיסויים הניתנים לרכישה בעת שכירת רכב בארה"ב. סוג הביטוח המדויק שרכשתם מופיע על גבי מסמך תנאי ההשכרה המצורף לשובר אותו רכשתם.

 • LDW - ביטול השתתפות עצמית בעלות אבדן ונזק לרכב - נזק כתוצאה מתאונה, נזק לשמשות הרכב, נזק שנגרם בזדון ע"י צד ג', גניבת הרכב ו/או אביזריו (כגון: רדיו, מצבר וכיוצ"ב).
 • כיסוי נזקי צד ג' כלול בדמי השכירות הבסיסיים עד סכום מסויים המשתנה ממדינה למדינה למעט מדינות קליפורניה, פלורידה, טקסס וניו יורק בהם חובה לשלם עליו בנפרד (ואז הוא כלול במסגרת כיסוי ALI ).
 • ALI כיסוי זה מגדיל את סכום הכיסוי עד למיליון דולר. תוספת התשלום בחו"ל - בין 11-7 דולר ליום. ביטוח ALI מומלץ לרכישה בתכנית הבסיסית (ביטוח ALI כלול בתוכנית מורחבת ומורחבת+).
 • יש לוודא בעת ההזמנה כי לא חלות הגבלות לגבי מסלול הנסיעה כגון: כניסה לקנדה או דרום אמריקה, מעבר על גבי מעבורות מגבלות גיל וכו'.
בחזרה למעלה

השכרת רכב בארה"ב וקנדה

 • בסיום תקופת ההשכרה, תיבדק רמת הניקיון של הרכב ובמידה והרכב מלוכלך באופן חריג – תיגבה תוספת תשלום.
 • חל איסור על עישון בכל כלי הרכב השכורים. בסיום תקופת ההשכרה, ייבדק הרכב השכור ובמידה וימצאו סימני עישון (אפר במאפרות או ברכב, ניחוח עשן סיגריות וכיו"ב) – תיגבה תוספת תשלום.

 

AVIS מאחלת ללקוחותיה נסיעה נעימה וחופשה מהנה.

שתפו
>>לחץ להשוואת רכבים רכבים להשוואה/הסרה

הניוזלטר של Avis

הירשמו היום לניוזלטר של Avis וקבלו מבצעים, חדשות והטבות ישירות לפני כולם!

פריסת סניפים ארצית

ל Avis ישראל 31 סניפים להשכרה ומכירת רכב הפזורים בכל הארץ מנהריה בצפון ועד אילת בדרום.

לשיחה עם נציג
הכנס מספר טלפון ונציגנו יחזור אליך טלפונית בהקדם
אנא הזן מספר חוקי
יש לבחור שירות
תודה על פנייתך!
}