השכרת רכב בחו"ל- תנאי השכרה כלליים

מסמך זה מפרט את המסגרת הכללית של שובר השכרת הרכב הנרכש באמצעות Avis בישראל. התנאים השונים המפורטים בו הנם "תנאים כלליים". לכל שובר השכרת רכב הנרכש באמצעות Avis מצורף מסמך תנאי השכרה הנכון למדינה בה נשכר הרכב, ובו מפורטות המגבלות, העלויות והדגשים השונים הרלוונטיים לשובר ההשכרה.

לתשומת לבכם:

 • התנאים הכלליים המופיעים במסמך זה תקפים לשובר השכרת רכב הנרכש דרך אתר האינטרנט של Avis בישראל, www.avis.co.il.
 • המידע המופיע באתר עשוי להשתנות בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 • תנאי השוברים המופקים באמצעות אתר האינטרנט של Avis בישראל הם בלעדיים ל- Avis ישראל, וגובשו במיוחד לתייר הישראלי הרוכש את השובר מראש. אין Avis ישראל אחראית לכל מידע אחר שיימסר לכם בחו"ל.
 • בכל מקרה של סתירה בין הוראות התנאים הכלליים להוראות תנאי ההשכרה בשובר הנרכש תחולנה הוראות השובר הנרכש.

תנאים כלליים

 • לנוחיותכם, לצד סוגי רכב מסוימים מופיעים הקיצורים הבאים המסבירים על מפרט הרכב:
  A - רכב אוטומטי.
  AC - רכב ממוזג.
  SW - רכב סטיישן.
 • מבצע !!! למשלמים עד 31/12/2022- ביטול העסקה ללא דמי ביטול ובתנאי שתודיע/י על ביטול לפחות 24 שעות מראש לפני המועד הקבוע בשובר כמועד לקיחת הרכב. היה ומועד הודעת הביטול הינו פחות מ - 24 שעות לפני מועד תחילת ההשכרה תחויב בדמי אי הגעה - 'no show כמפורט בסעיף דמי אי הגעה לעיל. *במדינות סקנדינביה ואיחוד האמירויות הערביות 72 שעות.
 • עם הגיעך לסניף ההשכרה, יש להציג את שובר ההשכרה מודפס.
 • הזמנתך מאושרת לקבוצת רכב בלבד ולא לדגם מסוג מסוים. כל קבוצת רכב מכילה מספר סוגי כלי רכב הניתנים לשינוי מעת לעת. אוויס שומרת על זכותה להשכיר ללקוח כל רכב המוגדר על ידה כשווה ערך לקבוצה המוזמנת.
 • יום ההשכרה מוגדר כ- 24 שעות (או חלק מהן) משעת קבלת הרכב בפועל. כל איחור בהחזרת הרכב במועד ובזמן שצוין מראש יגרור תוספת תשלום בשווי יום השכרה נוסף + כיסויים ומיסים מקומיים )בגין כל יום).
 • יש להקפיד ולמסור שעת הגעה מדויקת (הרכב נשמר עד שעתיים משעת ההגעה המשוערת וזאת בכפוף לשעות פעילות הסניף).
 • יש להחזיר את הרכב השכור במסגרת שעות העבודה של סניף ההשכרה, שכן חוזה ההשכרה ייסגר אך ורק במהלך שעות העבודה של הסניף. אנו ממליצים כי חוזה ההשכרה ייסגר בנוכחותכם (ולא בנוכחות גורם אחר מטעמכם). אנא ודאו כי קיבלתם לידיכם העתק מחוזה ההשכרה הסופי.
 • נהג שאינו רשום בחוזה ההשכרה אינו מורשה לנהוג ברכב השכור.
 • גיל מינימאלי להשכרת הרכב - גיל המינימום להשכרת רכב משתנה ממדינה למדינה ויש לבררו בעת ביצוע ההזמנה. גיל המינימום מצוין בתנאי ההשכרה המצורפים לשובר ההשכרה שרכשתם.
 • ותק רישיון נהיגה - על השוכר להיות בעל רישיון נהיגה של מינימום שנה/שנתיים או יותר (תלוי במדינת ההשכרה). הותק המינימאלי לנהיגה מצוין בתנאי ההשכרה המצורפים לשובר ההשכרה שרכשתם.
 • רישיון בינלאומי - במדינות מסוימות, כחלק מנוהל קבלת הרכב השכור, חובה להצטייד ברישיון נהיגה בינלאומי בנוסף לרישיון הישראלי הקבוע. אנו ממליצים להצטייד ברישיון נהיגה בינלאומי בכל מקרה.
 • כרטיס אשראי בינלאומי - על הנהג הראשי להצטייד ולהציג בעת קבלת הרכב כרטיס אשראי בינלאומי הנושא את שמו ולהצטייד בקוד הסודי שלו (pin code) עם מסגרת אשראי מתאימה, להבטחת תשלום כל החיובים הנוספים. במדינות מסוימות, הנ"ל חל גם על כל נהג נוסף שמעוניין להירשם בחוזה ההשכרה (מצוין בתנאי ההשכרה המצורפים לשובר ההשכרה שרכשתם).
 • תכנון נסיעה וחציית גבולות עם הרכב השכור – לתשומת ליבכם, יש לוודא מראש כי היעדים בהם תבקרו מותרים לכניסה עם הרכב השכור וכן כי לא חלות הגבלות לגבי מסלול הנסיעה (כגון: כניסה לארצות מזרח אירופה, מעבר על גבי מעבורות, חציית גבולות מסויימים בתקופת החורף, רכישת מדבקות או אישורי כניסה לכבישים מהירים וכו').
 • השכרת רכב חד כיוונית (המתחילה ביעד אחד ומסתיימת ביעד אחר) – החזרת הרכב השכור ביעד שונה מיעד הלקיחה עשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום (דמי החזר) פלוס מיסים מקומיים. יש לוודא בעת ההזמנה מהן המגבלות ותוספת העלות (דמי החזר) בגין השכרה חד כיוונית.
 • תוספות בחו"ל (כגון השתתפות עצמית, נהג נוסף, כיסא תינוק, מערכת ניווט, דמי החזר, דמי טיפול, ציוד חורף כיסויים נוספים וכו') אינן כוללות מע"מ מקומי. בכדי למנוע חיובים כפולים ומיותרים אנו ממליצים לוודא מהם מרכיבי התוכנית שרכשת מראש. מרכז ההזמנות שלנו עומד לרשותך בכל עת בטלפון 1700700222.
 • ניקיון הרכב – בסיום תקופת ההשכרה, תיבדק רמת הניקיון של הרכב ובמידה והרכב מלוכלך באופן חריג תיגבה תוספת תשלום.
 • עישון – חל איסור מוחלט על עידון בכל כלי הרכב השכורים. בסיום תקופת ההשכרה, הרכב השכור ייבדק ובמידה וימצאו סימני עישון (אפר במאפרות או ברכב, ניחוח עדן סיגריות וכיו"ב) תיגבה תוספת תשלום.
 • דמי טיפול בגין נזק או גניבה – במקרה של תאונה, נזק או גניבה, יחול חיוב בדמי טיפול בנוסף להשתתפות עצמית. גובה דמי הטיפול משתנה בהתאם למקום קבלת הרכב ובכפוף לתנאי התוכנית.
  חשוב להדגיש כי נזקים לצמיגים, שמשות ומרכב תחתון אינם מכוסים אלא אם צוין אחרת בתנאי ההשכרה כמפורט בהמשך.
 • חובת דיווח למשטרה המקומית במקרה שנגרם נזק לרכב השכור או גניבתו – לתשומת ליבך, מדינות מסוימות (כמפורט בתנאי ההשכרה) מחייבות מסירת דיווח למשטרה המקומית, בכל מקרה של נזק או גניבה לרכב השכור (גם אם לא מעורב רכב צד ג'). אי מסירת דיווח כאמור, תגרור חיוב במלוא הנזק ולא יחול כל פטור או כיסוי נזק.
 • דמי טיפול בגין דו"ח - במקרה של עבירות תנועה/חניה, או אי תשלום עבור שימוש בכביש אגרה ייגבו דמי טיפול בהסבת הדו"ח על שם שוכר הרכב. התשלום עבור הקנס עצמו יבוצע על ידי שוכר הרכב באופן עצמאי. עלות דמי הטיפול משתנה ממדינה למדינה ומופיעה בתנאים הספציפיים של שובר ההשכרה.

בחזרה למעלה

שובר ההשכרה:

 • דמי ביטול- בהתאם להוראות סעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, הנך רשאי/ת לבטל את עסקת שכירות הרכב כמפורט בשובר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד הנפקת השובר אך לא פחות משני ימי עסקים, שאינם ימי מנוחה בישראל, לפני המועד הקבוע בשובר כמועד לקיחת הרכב. במקרה כזה, נהיה רשאים לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום השובר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. את הודעת הביטול יש למסור טלפנית / באמצעות המייל לגורם ממנו בוצעה ההזמנה.
 • דמי אי הגעה- על אף האמור לעיל, במידה ולא תגיע לקחת הרכב השכור בסניף ההשכרה בחו"ל במועד שנקבע בשובר, וזאת מבלי למסור הודעת ביטול של עסקת השכירות לפחות 24 שעות* לפני מועד תחילתה (כלומר המועד שנקבע ללקיחת הרכב), תחויב בדמי אי הגעה (no show fee) בסך עלות השובר במלואו או 350 שקלים חדשים כולל מע"מ לפי הנמוך מביניהם. *במדינות סקנדינביה ואיחוד האמירויות הערביות 72 שעות.
 • שינויים ועדכונים בשובר ההשכרה – מחירי ההשכרה בעת הפקת השובר הם התקפים. במידה ויתבקש לערוך שינויים בשובר (שם לקוח, קבוצת רכב, מועדי השכרה, כמות ימים, יעדים וכיו"ב), יחול המחירון התקף ביום הפקת השובר העדכני בפועל.
  שובר ההשכרה תקף אך ורק לסניף ההשכרה לתאריך ולשעת לקיחת הרכב ולשם הנהג הראשי אשר צוינו מראש על גביו. הנתונים על גבי השובר הינם קבועים ואינם ניתנים לשינוי בחו"ל.
 • החזר כספי בגין ימי השכרה לא מנוצלים - החזר כספי בגין ימי השכרה לא מנוצלים (ניצול חלקי של השובר) יינתן לפי התנאים המפורטים בתנאי ההשכרה הספציפיים למדינת ההשכרה. ההחזר יבוצע אר ורק בישראל על פי חישוב תעריף ימי השכירות בפועל. שימו לב! ישנן מדינות בהן לא יחול החזר כלל בגין ניצול חלקי של השובר כמפורט בתנאי ההשכרה הספציפיים למדינת ההשכרה.

בחזרה למעלה

דלק

 • דלק – אנו ממליצים להחזיר את הרכב עם מיכל דלק מלא, אלא אם נרכשה אופציית דלק מראש, שכן תדלוק על ידי אוויס יחויב בדמי טיפול.
 • יש להקפיד ולברר בעת קבלת הרכב את סוג הדלק הנדרש (דיזל, בנזין, נטול עופרת וכו'). מילוי דלק שלא על פי הסוג הנדרש עלול לגרום לנזק לרכב השכור.
 • במידה ויגרם נזק לרכב השכור בגין תדלוק בסוג דלק שאינו מתאים השוכר יחויב בגין הנזק/ ההוצאות שיגרמו ערב כך.

בחזרה למעלה

 • שדרוגים
 • בנוסף למרכיבים הכלולים בתוכנית אותה רכשתם, נציגי סניף ההשכרה בחו"ל עשויים להציע לכם שדרוג של הרכב השכור.
 • לתשומת לבכם, השדרוג כרוך בתשלום.
 • לא יינתן החזר כספי בארץ בגין שדרוג או תוספות שנרכשו בעת קבלת הרכב.
  אירופה – ביאור כיסויים:
 • CDW - כיסוי לנזקי הרכב השכור ולרכב צד ג'. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק.
 • Super CDW- כיסוי המפחית או מבטל השתתפות עצמית במקרה של תאונה או נזק (משתנה ממדינה למדינה(..
 • TP - כיסוי נגד גניבת הרכב השכור. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של גניבה.
 • Super TP - כיסוי המפחית או מבטל השתתפות עצמית במקרה של גניבה (משתנה ממדינה למדינה(.
 • בחו"ל ייתכן ויוצעו לכם כיסויים נוספים שאינם כלולים בתנאי השובר אותו רכשתם. אנא הקפידו לחתום על אישור לקבלתם רק לאחר שווידאתם כי הנכם מעוניינים בכיסוי הנוסף וכי הפרטים נרשמו לשביעות רצונכם. זכרו, חתימתכם על גבי החוזה מחייבת. בכל מקרה הכיסויים אינם מכסים נזק למרכב תחתון ולצמיגים.
  ארה"ב – ביאור כיסויים:
  סעיף זה מגדיר את סוגי הכיסויים הניתנים לרכישה בעת שכירת רכב בארה"ב. סוג הביטוח המדויק שרכשתם מופיע על גבי מסמך תנאי ההשכרה המצורף לשובר אותו רכשתם.
 • LDW - ביטול השתתפות עצמית בעלות אבדן ונזק לרכב - נזק כתוצאה מתאונה, נזק לשמשות הרכב, נזק שנגרם בזדון ע"י צד ג', גניבת הרכב ו/או אביזריו (כגון: רדיו, מצבר וכיו"ב(.
 • ALI - כיסוי נזקי צד ג' מורחב עד לסכום של מיליון דולר.
 • יש לוודא בעת ההזמנה כי לא חלות הגבלות לגבי מסלול הנסיעה כגון: כניסה לקנדה או דרום אמריקה, מעבר על גבי מעבורות, מגבלות גיל וכו'.

AVIS מאחלת ללקוחותיה נסיעה נעימה וחופשה מהנה!