השכרת רכב בחו"ל- תנאי השכרה כלליים

תנאים כלליים:

 • לנוחיותכם, לצד סוגי רכב מסוימים מופיעים הקיצורים הבאים המסבירים על מפרט הרכב:
  A - רכב אוטומטי.
  AC - רכב ממוזג.
  SW - רכב סטיישן.
 • עם הגיעך לסניף ההשכרה, יש להציג את שובר ההשכרה מודפס.
 • הזמנתך מאושרת לקבוצת רכב בלבד ולא לדגם מסוג מסוים. כל קבוצת רכב מכילה מספר סוגי כלי רכב הניתנים לשינוי מעת לעת. אוויס שומרת על זכותה להשכיר ללקוח כל רכב המוגדר על ידה כשווה ערך לקבוצה המוזמנת.
 • יום ההשכרה מוגדר כ- 24 שעות (או חלק מהן) משעת קבלת הרכב בפועל. כל איחור בהחזרת הרכב במועד ובזמן שצוין מראש יגרור תוספת תשלום בשווי יום השכרה נוסף + כיסויים ומיסים מקומיים )בגין כל יום).
 • יש להקפיד ולמסור שעת הגעה מדויקת (הרכב נשמר עד שעתיים משעת ההגעה המשוערת וזאת בכפוף לשעות פעילות הסניף).
 • יש להחזיר את הרכב השכור במסגרת שעות העבודה של סניף ההשכרה, שכן חוזה ההשכרה ייסגר אך ורק במהלך שעות העבודה של הסניף. אנו ממליצים כי חוזה ההשכרה ייסגר בנוכחותכם (ולא בנוכחות גורם אחר מטעמכם). אנא ודאו כי קיבלתם לידיכם העתק מחוזה ההשכרה הסופי.
 • נהג שאינו רשום בחוזה ההשכרה אינו מורשה לנהוג ברכב השכור.
 • גיל מינימאלי להשכרת הרכב - גיל המינימום להשכרת רכב משתנה ממדינה למדינה ויש לבררו בעת ביצוע ההזמנה. גיל המינימום מצוין בתנאי ההשכרה המצורפים לשובר ההשכרה שרכשתם.
 • ותק רישיון נהיגה - על השוכר להיות בעל רישיון נהיגה של מינימום שנה/שנתיים או יותר (תלוי במדינת ההשכרה). הותק המינימאלי לנהיגה מצוין בתנאי ההשכרה המצורפים לשובר ההשכרה שרכשתם.
 • רישיון בינלאומי – כל בעל רישיון נהיגה ישראלי, מחויב בהוצאת רישיון בינלאומי טרם היציאה לחוץ לארץ. לא ניתן לנהוג במדינות זרות עם רישיון ישראלי בלבד. רישיון נהיגה בינלאומי מקנה את הזכות לנהוג במדינות זרות בהתאם לדרגות רישיון הנהיגה ומותנה בכך שיוצמד אליו רישיון ישראלי קבוע (פלסטיק) בר תוקף.
 • כרטיס אשראי בינלאומי - על הנהג הראשי להצטייד ולהציג בעת קבלת הרכב כרטיס אשראי בינלאומי הנושא את שמו ולהצטייד בקוד הסודי שלו (pin code) עם מסגרת אשראי מתאימה, להבטחת תשלום כל החיובים הנוספים. במדינות מסוימות, הנ"ל חל גם על כל נהג נוסף שמעוניין להירשם בחוזה ההשכרה (מצוין בתנאי ההשכרה המצורפים לשובר ההשכרה שרכשתם).
 • תכנון נסיעה וחציית גבולות עם הרכב השכור  – לתשומת ליבכם, יש לוודא מראש כי היעדים בהם תבקרו מותרים לכניסה עם הרכב השכור וכן כי לא חלות הגבלות לגבי מסלול הנסיעה (כגון: כניסה לארצות מזרח אירופה, מעבר על גבי מעבורות, חציית גבולות מסויימים בתקופת החורף, רכישת מדבקות או אישורי כניסה לכבישים מהירים וכו').
 • השכרת רכב חד כיוונית (המתחילה ביעד אחד ומסתיימת ביעד אחר) – החזרת הרכב השכור ביעד שונה מיעד הלקיחה עשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום (דמי החזר) פלוס מיסים מקומיים. יש לוודא בעת ההזמנה מהן המגבלות ותוספת העלות (דמי החזר) בגין השכרה חד כיוונית.
 • תוספות בחו"ל (כגון השתתפות עצמית, נהג נוסף, כיסא תינוק, מערכת ניווט, דמי החזר, דמי טיפול, ציוד חורף כיסויים נוספים וכו') אינן כוללות מע"מ מקומי. בכדי למנוע חיובים כפולים ומיותרים אנו ממליצים לוודא מהם מרכיבי התוכנית שרכשת מראש. מרכז ההזמנות שלנו עומד לרשותך בכל עת בטלפון 1700700222.
 • ניקיון הרכב – בסיום תקופת ההשכרה, תיבדק רמת הניקיון של הרכב ובמידה והרכב מלוכלך באופן חריג תיגבה תוספת תשלום.
 • עישון – חל איסור מוחלט על עידון בכל כלי הרכב השכורים. בסיום תקופת ההשכרה, הרכב השכור ייבדק ובמידה וימצאו סימני עישון (אפר במאפרות או ברכב, ניחוח עדן סיגריות וכיו"ב) תיגבה תוספת תשלום.
 • דמי טיפול בגין נזק או גניבה – במקרה של תאונה, נזק או גניבה, יחול חיוב בדמי טיפול בנוסף להשתתפות עצמית. גובה דמי הטיפול משתנה בהתאם למקום קבלת הרכב ובכפוף לתנאי התוכנית.
 • חשוב להדגיש כי נזקים לצמיגים, שמשות ומרכב תחתון אינם מכוסים אלא אם צוין אחרת בתנאי ההשכרה כמפורט בהמשך.
 • חובת דיווח למשטרה המקומית במקרה שנגרם נזק לרכב השכור או גניבתו – לתשומת ליבך, מדינות מסוימות (כמפורט בתנאי ההשכרה) מחייבות מסירת דיווח למשטרה המקומית, בכל מקרה של נזק או גניבה לרכב השכור (גם אם לא מעורב רכב צד ג'). אי מסירת דיווח כאמור, תגרור חיוב במלוא הנזק ולא יחול כל פטור או כיסוי נזק.
 • דמי טיפול בגין דו"ח - במקרה של עבירות תנועה/חניה, או אי תשלום עבור שימוש בכביש אגרה ייגבו דמי טיפול בהסבת הדו"ח על שם שוכר הרכב. התשלום עבור הקנס עצמו יבוצע על ידי שוכר הרכב באופן עצמאי. עלות דמי הטיפול משתנה ממדינה למדינה ומופיעה בתנאים הספציפיים של שובר ההשכרה.
 • בכל מקרה של סתירה בין הוראות התנאים הכלליים להוראות תנאי ההשכרה בשובר הנרכש תחולנה הוראות השובר הנרכש, ובכל מקרה יגברו תנאי חוזה ההשכרה שייחתם עם הספק המקומי במדינת היעד.
 • בעת קבלת הרכב בתחנת ההשכרה במדינת היעד יהיה עליך לחתום על חוזה ההשכרה עם הספק המקומי. מובהר כי התנאים הכלליים והתנאים המפורטים בשובר ההשכרה כוללים את עיקרי תנאי ההשכרה במדינת היעד, על פי הידוע לנו. תנאי חוזה ההשכרה שייחתם עם הספק המקומי במדינת היעד הם שיחולו ויחויבו, ובכל מקרה של אי התאמה יגברו הוראות חוזה ההשכרה עם הספק המקומי. אנא עיין היטב בתנאי חוזה ההשכרה של הספק המקומי לפני חתימתו ופעל בהתאם להוראותיו.

שובר ההשכרה:

 • דמי ביטול - בהתאם להוראות סעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, הנך רשאי/ת לבטל את עסקת שכירות הרכב כמפורט בשובר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד הנפקת השובר אך לא פחות משני ימי עסקים, שאינם ימי מנוחה בישראל, לפני המועד הקבוע בשובר כמועד לקיחת הרכב. במקרה כזה, נהיה רשאים לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום השובר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם
 • למשלמים עד 31/12/2024, ניתן לבטל את ההזמנה ללא גביית דמי ביטול עד 24 שעות, ועד 72 שעות במדינות סקנדינביה ואיחוד האמירויות הערביות, לפני המועד הקבוע בשובר (שעון מקומי במדינת לקיחת הרכב) כמועד לקיחת הרכב.
 • דמי אי הגעה - היה ומועד הודעת הביטול הינו פחות מ-24 שעות לפני המועד הקבוע בשובר (שעון מקומי במדינת לקיחת הרכב) כמועד לקיחת הרכב, או 72 שעות במדינות סקנדינביה, או היה ולא תגיע לקחת את הרכב השכור, תחויב בדמי אי הגעה ('no show fee') בסכום של עלות השובר במלואו או 350 שקלים חדשים כולל מע"מ, לפי הנמוך מבניהם.
 • היה ומועד הודעת הביטול הינו פחות מ-72 שעות לפני המועד הקבוע בשובר (שעון מקומי במדינת לקיחת הרכב) כמועד לקיחת הרכב במדיניות איחוד האמירויות הערביות או היה ולא תגיע לקחת את הרכב השכור, תחויב בדמי אי הגעה ('no show fee') בסכום של עלות השובר במלואו.

 

 • ניתן להודיע ל-AVIS על ביטול הזמנה באחת הדרכים הבאות:

(א) בדוא"ל לכתובת: [email protected];

(ב) בטלפון למוקד ההזמנות של AVIS  במספר 2722* בין השעות:

בימי א'-ה' 8:00-18:00,

בימי ו' 8:00-13:00;

(ג) במשלוח דואר רשום לכתובת: המסגר 10, לוד 7129807 (ממוען לידי AVIS);

 • שינויים ועדכונים בשובר ההשכרה – מחירי ההשכרה בעת הפקת השובר הם התקפים. במידה ויתבקש לערוך שינויים בשובר (שם לקוח, קבוצת רכב, מועדי השכרה, כמות ימים, יעדים וכיו"ב), יחול המחירון התקף ביום הפקת השובר העדכני בפועל.
 • שובר ההשכרה תקף אך ורק לסניף ההשכרה לתאריך ולשעת לקיחת הרכב ולשם הנהג הראשי אשר צוינו מראש על גביו. הנתונים על גבי השובר הינם קבועים ואינם ניתנים לשינוי בחו"ל.
 • החזר כספי בגין ימי השכרה לא מנוצלים - החזר כספי בגין ימי השכרה לא מנוצלים (ניצול חלקי של השובר) יינתן לפי התנאים המפורטים בתנאי ההשכרה הספציפיים למדינת ההשכרה. ההחזר יבוצע אר ורק בישראל על פי חישוב תעריף ימי השכירות בפועל. שימו לב! ישנן מדינות בהן לא יחול החזר כלל בגין ניצול חלקי של השובר כמפורט בתנאי ההשכרה הספציפיים למדינת ההשכרה.

דלק

 • דלק – אנו ממליצים להחזיר את הרכב עם מיכל דלק מלא, אלא אם נרכשה אופציית דלק מראש, שכן תדלוק על ידי אוויס יחויב בדמי טיפול.
 • יש להקפיד ולברר בעת קבלת הרכב את סוג הדלק הנדרש (דיזל, בנזין, נטול עופרת וכו'). מילוי דלק שלא על פי הסוג הנדרש עלול לגרום לנזק לרכב השכור.
 • במידה ויגרם נזק לרכב השכור בגין תדלוק בסוג דלק שאינו מתאים השוכר יחויב בגין הנזק/ ההוצאות שיגרמו ערב כך.

שדרוגים

 • בנוסף למרכיבים הכלולים בתוכנית אותה רכשתם, נציגי סניף ההשכרה בחו"ל עשויים להציע לכם שדרוג של הרכב השכור.
 • לתשומת לבכם, השדרוג כרוך בתשלום.
 • לא יינתן החזר כספי בארץ בגין שדרוג או תוספות שנרכשו בעת קבלת הרכב.