AVIS- אחריות פרימיום

 

תקופת האחריות הינה ל-12 חודשים או 20,000 ק"מ*

(ממועד המסירה) ("תקופת האחריות"), לפי המוקדם מבינהם , והכל בהתאם למפורט בהסכם המכר לעניין זה

 

1. האחריות תחול ביחס לחלקי הרכב המפורטים להלן: 

 מנוע: גוף מנוע, בוכנות ושרוולים, טבעות אטימה, טלטלים, גל ארכובה, מיסבים ומשאבת שמן.

 • תיבת הילוכים: אחריות מלאה, למעט מחשב תיבת ההילוכים.
 • מערכת הגה: מסרק הגה, תפוח הגה, זרוע הגה, משאבת הגה כח.
 • מערכת קירור: משאבת מים ,מצנן מים, תרמוסטט, מיכל עיבוי, צינורות קירור.
 • מערכת בלמים: משאבת בלם מרכזית, צינורות בלם, מגבר בלם, קליפר בלם.
 • מערכת דלק: מסילה משותפת, סעפת יניקה, משאבת הזרקה, משאבת דלק ומיכל דלק.
 • מערכת חשמל: צופר, מחולל זרם (אלטרנטור), מתנע.
 • מיזוג אויר: מייבש, מנועי מדפי מזגן, מפוח, מאווררים, שסתום התפשטות. 
 • מערכת פליטה: סעפת פליטה לא כולל ממיר קטליטי, עמם פליטה.

*לתשומת ליבך – כל המערכות והחלקים שאינם מצוינים במפורש לעיל אינם מכוסים באחריות. 

 

למען הסר ספק, ובלא לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי האחריות לא תחול על הרכיבים שלהלן: 

 • חלקי פלסטיק / גומי.
 • מערכת תזמון.
 • מחשבים וחיישנים במכלול הרכב.
 • מגדש אוויר (טורבו).
 • מערכות מיגון ואזעקה ומערכות שמע.
 • ממיר כוח בין תיבת הילוכים למנוע, מצמד, מפעיל מצמד, מזלגות וידית הילוכים.
 • נזילות שמן, גומיות, שסתומים, אטמים, מחזירי שמן וגז למזגן. 
 • סוללה ברכב היברידי ובכלל זה, המנוע החשמלי ורכיביו, ממיר המתח ומערכת התמסורת.

 2.האחריות אינה מכסה:

בלא לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל לגבי מערכות הרכב הכלולות במסגרת האחריות, האחריות על פי כתב האחריות זה לא תחול בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • נזק/ליקוי שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל הנובע מרשלנות, תאונה, שריפה, נזק חיצוני או אירוע ביטוחי כלשהו, ו/אוכל נזק אחר שייגרם כתוצאה מאירוע ביטחוני.
 • נזק/ליקוי הנובע מהזנחה ו/או אי ביצוע טיפולים במועד שנקבעו על-פי הנחיות יצרן הרכב ו/או שימוש בנוזלים או בחומרים שלא בהתאם להוראות היצרן / יבואן.
 • בלאי סביר וטבעי בהתאם לשנתון הרכב ולמרחק שגמא, לרבות בלאי של חלקים כתוצאה מהשימוש ברכב.
 • במקרה שמד המרחק ברכב (שעון קילומטרים) יפסיק לפעול מכל סיבה שהיא, או אם יבוצע שינוי כלשהו במד המרחק לאחר הרכישה.
 • גרירה/הובלה ושינוע כלי הרכב.
 • האחריות לא תחול על רכב בו הותקנו שינויים, אבזור ותוספות, ובכלל זה מערכת גז.

 3.התנאים לקבלת שירות ומימוש האחריות:

השירות יינתן רק לאחר פנייתך למוקד השירות בטלפון 5326*, בכפוף לקיום הנחיות מוקד השירות וביצוע התיקון במוסך אליו הופנית על-ידי מוקד השירות.

 • כל תיקון/טיפול באחריות מותנה בתשלום השתתפות עצמית בסכום של 490 ₪, כולל מע"מ. 

סכום ההשתתפות עבור כל תיקון/טיפול ישולם במוסך אליו הופנית ע"י מוקד השירות. 

במידה ולא תימצא תקלה ברכב ו/או שהתקלה אינה נכללת במסגרת האחריות יחויב הלקוח במלוא עלות הבדיקה/תיקון.

מימוש האחריות מותנה בקיום התנאים המפורטים לעיל בתעודת אחריות זו.

 • למען הסר ספק, מובהר כי לא יינתן החזר כספי בגין ביצוע תיקונים/טיפולים וכיו"ב שלא בוצעו על-פי המפורט לעיל או במוסך אחר מזה שהופנית אליו.
 • האחריות אינה כוללת רכב חליפי בגין שהייה במוסך.

אנו עומדים לשירותך במוקד הטלפוני 5326*  נסיעה טובה ובטוחה.

 

 

נספח שירות – אחריות פרמיום

הפעלת השירות תבוצע ע"י פניה למוקד השירות של אוויס במספר 2722*.

בנוסף לאחריות המפורטת לעיל, יהא הלקוח זכאי לשירותים כמפורט להלן, בתקופת האחריות בלבד וביחס לרכב לגביו ניתנה האחריות כמפורט בכתב האחריות.

 • שירות החלפת גלגל-  שירות החלפה בין גלגל תקול לבין גלגל רזרבי המצוי באותה עת ברכב המכוסה.

קבלת השירות כפופה לתנאים הבאים:

 • ברכב נמצא גלגל רזרבי תקין.
 • כל החלקים הנדרשים להחלפת הגלגל התקול, לרבות ברגים, אומים וכו', נמצאים ברכב ובמצב תקין.

 

שירותי הנעה במיקום הלקוח - שירות המאפשר הנעה ראשונית ברכב כתוצאה מתקלה במצבר הרכב עד פעמיים בתקופת האחריות.

קבלת השירות כפופה לתנאים הבאים:

 • השירות אינו כולל מחיר מצבר חדש, במידה ונדרשת החלפת מצבר כאמור. 

לקוח המעוניין בהחלפת המצבר התקול במצבר חדש ישלם את מלוא מחירו של מצבר חדש (בהתאם להצעת מחיר שתימסר ללקוח) במעמד החלפת המצבר התקול באמצעות כרטיס אשראי שפרטיו ימסרו למוקד השירות (2722*). מובהר כי הנעת הרכב (כשלעצמה, כלולה בנספח שירות זה ובגינה לא יחוייב הלקוח). 

 • במידה והלקוח יבחר בהנעה ראשונית של הרכב בלבד, ללא החלפת מצבר, הלקוח לא יהיה זכאי לשירות זה במשך 30 הימים העוקבים לקריאה הראשונה בנושא בעיית הנעה ברכב.

 

 

שירות לאספקת דלק עבור רכב, המופעל ע"י מנוע בנזין, שמיכל הדלק בו התרוקן ולא ניתן להניעו ללא אספקת דלק – 

הדלק שיסופק יהיה מסוג בנזין אוקטן 95 בלבד. לא יסופק דלק מכל סוג אחר.

כמות הדלק שתסופק ללא תשלום תהיה עד 3 ליטר. 

השירות כולל אך ורק אספקת דלק ישירות למיכל הדלק של הרכב, ואינו כולל כל שירות, תיקון או טיפול אחר ברכב, במידה ויידרש. 

אוויס לא תהיה אחראית על כל תיקון ו/או ליקוי ו/או מתן שירות אחר, שנגרם כתוצאה מהתרוקנות מיכל הדלק ברכב.
הלקוח יהא זכאי לקבלת שירות זה פעם אחת בתקופת האחריות.

 

תנאים כלליים:

השירות יינתן אך ורק לגבי רכב המצוי בדרך סלולה ובשטחים המותרים לנהיגת ישראלים (בהתאם להוראות פוליסת ביטוח תקנית).

 

 אנו עומדים לשירותך במוקד הטלפוני 5326*

נסיעה טובה ובטוחה!

 

 

 

*ממועד המסירה. המוקדם מביניהם והכל בהתאם למפורט בהסכם המכר לעניין זה. **כפוף לתנאי נותן השירות.

>>לחץ להשוואת רכבים רכבים להשוואה/הסרה

הניוזלטר של Avis

הירשמו היום לניוזלטר של Avis וקבלו מבצעים, חדשות והטבות ישירות לפני כולם!

פריסת סניפים ארצית

ל Avis ישראל 31 סניפים להשכרה ומכירת רכב הפזורים בכל הארץ מנהריה בצפון ועד אילת בדרום.

לשיחה עם נציג
הכנס מספר טלפון ונציגנו יחזור אליך טלפונית בהקדם
אנא הזן מספר חוקי
יש לבחור שירות
תודה על פנייתך!